Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C' C i" — c" Ct' y_^Ct-CC," x_CCx' — C'Ct ~ sin« «ï « sin •

waarin « do hoek is tusschon de binormalen of dc osculatievliikken der krommen in die punten IJt en P2.

De stralen van het bovengenoemde stelsel worden nu bepaald door de vergelijkingen:

§ = a: 4" rX = y + C — z-\-rZ

waarin r de abscis van een punt op een der stralen, d. i. de afstand van dat punt tot het, op dien straal liggende, punt M is. Ter berekening van de fundamentaalgrootheden

2 — ' A I — 2 ( :A Ven/., van dit stelsel, hebben wij:

iïx 1 ?!l 1 / ^z — ' a"

!u = 2d 2u 2 fu~2a

1 2'J _ 1 _ L a "

Verder:

OX 1 ^ . / ,,dc' , dc"\ _ :u=Tin^!sin°V1 du~Cl du)

l , ,, ■' \

-[c ct -c ct jcos«:uV

is volgens de bekend*' formules \an 1' renet.

dc b dc' _ b' dc" _ b'

da i, du r t du it

terwijl cos « = cc, c'c, -j- c en dns

— sin x-= ' (b ct -f- b' ct' V c, ) iscu r,

DA'

Suhstituccreu ij dit in de juist voor gevonden uit•' *. u

drukkiiii»-, dan gaat deze daardoor over in:

Sluiten