Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STELLINGEN.

i.

De vraag naar liet toeken van den parameter /' van een straal, beschouwd als behoorende tot een regelvlak, gevormd door stralen van een stralenstelsel, is van ondergeschikt belang. Alleen bij vraagstukken, betrekking hebbende op de continue afwikkeling van regel vlakken van liet stelsel op andere oppervlakken, kan dit van belang zijn. (Darboux. ilièrae part. pag. 802).

II.

De uitdrukkingen: „Twee oppervlakkeu zijn op elkaar afwikkelbaar, of: „van twee oppervlakken zijn de lijnelenieiiten gelijk", zijn niet equivalent.

III.

Zijn iSj en S'._, twee oppervlakken met gelijk lijnelement en verbinden we telkens twee correspondeerende punten op en S2 niet een vast punt O, terwijl dan de voerstralen genoemd worden r, en ?\>, dan krjjgt men twee andere oppervlakken 2, en 2'2, met gelijke lijnelemeuten, door

die voerstralen te verkorten in de verhouding — .

1 r,2 — r„2

De uiteinden van de nieuwe voerstralen dan zullen op 2', en 2'., weer correspondeerende punten zjjn.

Sluiten