Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV.

Wanneer een vlakke kromme oen dubbelpunt heeft, zal de eerste poulkromme van een punt P, op een der raaklijnen, in liet dubbelpunt, de eerstgenoemde kromme in dat dubbelpunt raken. Ook in dit geval wordt dus het aantal eigenlijke raaklijnen, dat men uit l> aan de kromme kan trekken met twee verminderd. (Sa 1 in ou, Traité de Géométrie Analyti(|ue. Courbes I'lanes. Paris ÜSH4. pag. ÏN.)

V.

I)e cinematische methode in de vlakkentheoric, zooals die door Darboux en anderen wordt gebruikt, verdient afkeuring wegens liet weinig overzichtelijke der resultaten.

VI.

De theoretische Mechanica is geen onderdeel der Analyse; deze laatste is slechts eene hulpwetenschap voor de Mechanica.

Vil.

E. Studv /.egt bij de behandeling van de geschiedenis der imaginaire grootheden (Encyclopadie der Mathematischen Wissenschaften. Bd 1. heft 2. pag 14!).):

„Leider hatt Gauss die von ihni vcrsprochene ltcchtfertigung der Einführung der „imaginiiren" oder, wie er spater lieber sagte, „complexen" Grossen niemals geliefert, und das ist wohl der Grund dafür, dass man auch lieute noch in verbreiteten Lehrbiicliern eine Art der Üarstellung antrifft, der man scliwer entnehnien kann , was nach Ansicht der Verfasser Definition und was Folgerung sein soll. I>it laatste is mijns inziens in liooge mate toepasselijk op de behandeling dezer grootheden door Laurent (Traite d Algèbre. Cliap. IN )•

Sluiten