Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ueber den

DEFENSOR CIVITATIS.

ACADEMISCH PROEFSCHRIFT

TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN

Doctor in de Rechtswetenschap

AAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

OP GEZAG VAN DEN RECTOR MAGNIFICUS

I. J. DE BUSSY

Hoogleeraar in de faculteit der Godgeleerdheid.

IN HET OPENBAAR TE VERDEDIGEN op Dinsdag 13 December 1904, des namiddags te 4 uur,

IN DE AULA DER UNIVERSITEIT DOOR

CORNELIS HENDRIK BAALE,

Litt. Class. Doctor.

Geboren te Groningen.

BOEK- EN KUNSTDRUKKERIJ

V/H ROELOFFZEN-HÜBNER EN VAN SANTEN 1904.

Sluiten