Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Hoofdstuk I.

* • , Bladz. s>

A. Overzicht van de Vocalen en

Diphthongen van het Dialect . 1—4 1 — 39

B. Overzicht der Medeklinkers van

het Dialect 4 40

Hoofdstuk II. De Germ. Klanken in

het Dialect van Maastricht . . 5— 42 41 — 168

Korte Klinkers 5 — 26 41— 104

Germ. a in gesloten lettergrepen. ... 5— 9 41 45

Germ. a in open lettergrepen 9—10 49

Umlaut van Germ. a:

A. In gesloten lettergrepen 10 13 50 59

B. I11 open lettergrepen 13 14 60— 64

Germ. ë in gesloten lettergrepen. ... 15— 16 65— 69

Germ. ë in open lettergrepen 17 70 7]

Germ. ï in gesloten lettergrepen. ... 17—19 72—77

Germ. ï in open lettergrepen 19 20 78 81

Germ. ö in gesloten lettergrepen. ... 20 — 22 82— 87

Germ. ö in open lettergrepen 22 88 89

Umlaut van Germ. ó 22 23 90 95

Germ. ii in gesloten lettergrepen. ... 23 24 96 98

Germ. ü in open lettergrepen 24 99 100

Umlaut van Germ. ü 24 — 26 101 — 104

Lange Klinkers 26—36 105—142

Germ. ae (Westgerm. a) 26 27 105— 109

Umlaut van Germ. ae 27— 28 110— 113

Germ. ë2 29 114 — 115

Germ. ï 29 — 32 116 —124

Germ. ö ■ 32 — 33 125 — 127

Umlaut van Germ. ö 33 128 129

Germ. u 33 — 35 130— 137

Sluiten