Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NI. z klinkt als z in: kazzamat kazemat, kezom (zie Wdl. i. v.), spa nazi spinazie, bize (zie Wdl. i. v.).

Van de taalkundige figuren, welke nog niet onder de afzonderlijke medeklinkers behandeld zijn, dienen nog besproken te worden:

1. Prothesis.

§ 190. Prothesis vinden we in: abriekol (fra. bricole, zie Wdl. i. v.), en bij de verba: varassarërj (fra. assurer), varekskazcn (fra. excuser), varaffróntëra, (fra. affronter), varrinnawëra (fra. ruiner); men zie voor deze vormen Paul's Grundr. I2 blz. 909.

2. Aphaeresis.

§ 191. Aphaeresis treffen we aan in: klipsera verdwijnen (fra. éclipser), limmdnëra en limmdtiasie, illumineeren en illuminatie; shvonicr, shvroaw, uit euza-lmn-hier, eus-lëf-vrouw; toert, uit na-toert = nët-woer-at, krissie drop (Kiüaen lackerisse, zie Kluge i. v. lakritze).

3. Sandhi.

§ 192. Onder dit verschijnsel brengen we die consonantenveranderingen, welke voorkomen 1 in het woord, 11 in den zin. § 193. 1. In het woord (inwendige Sandhi): Een verschijnsel, dat scherp afwijkt van het algemeen Nederlandsch, vinden wij in het dialect in den regel, dat harde medeklinkers voor volgende germ. d verzacht worden in de volgende gevallen:

a: Bij de vorming van het imperfect, van de zwakke verba; zie dit verschijnsel uitvoerig besproken § 233 vlg.

b: Bij den 2" pers. pi. praes. en praet. ind. + het enclitisch pron.-<?r; zie § 208, 2".

c: Bij de vorming der substantiva op -da = got. -ida, Ndl. -te, b.v: brèidda breedte, dëbda diepte, driigds droogte, griidda grootte hiigda hoogte, krerngda (zie § 57), liegda laagte, runda rondte, werramda warmte; toch vinden we ook wel vormen op -ta, b.v: scmta schaamte.

ct: Bij het telwoord cigda achtste (uit aehtada, got. ahtuda).

Sluiten