Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zwak is:

varwëga verwegen (zie Wcil.); varwëgda, varwëg.

§ 214. Klasse V. Onfr. Ps: e — a — a — e.

Limb. Serm: ë — a — ei — e.

Maastrichtsch: ê* — ao — ao — ë\ b.v: më-fj meten; rnaot, maota, gamëia.

Lë'za lezen, heeft in het praet. ló's, laos; krza, laoza (zie §§46, 106 opm.).

De verba, wier stam eindigt op t, verkorten in den 2"' en 3"' pers. sing. praes. ind. hnn stamklinker tot i, in den 2 " pers. plur. tot e, b.v: mrta meten; mits, mit, met; vargètd vergeten; vargits, vargit, varget; ëta eten; its, it, et.

De verba, wier stam eindigt op z (uit s), veranderen in den 2"' en 3'" pers. sing. hun klinker in eu, b.v: lë'za lezen; lens; ganêta genezen; ganeus.

Gêva geven, heeft in den 2l" en 3 " pers. sing.gie(f)s, (zie § 178), gief, in den 2"" pers. pl. gef.

De imperat. sing. heeft den klinker v. d. infinit; de imper. plur. is gelijk aan den 2en p. pr. ind. et, et.

Vermelding verdienen:

zin zien; 1* p. pr. ind. zen, 2° p. zus, 3° p. zilt; 1' en 3' p. pl.

zin, 2' p. pl. zet; imperat. ziich, zie; zët ziet; part. gazen.

trejja treden, tröj, troja, gatröja, naast trejda, gatrejd.

Zwak zijn:

bèija bidden; bèijda, gabèijd.

knejja kneden; knejila, gaknejd.

Ie ka lekken; legda, galë'k.

§ 215. Klasse VI. Onfr. Ps: a — uo — uo — a.

Limb. Serm: a — li — ü — a.

Maastrichtsch: a, ao — ö — ö — a. b.v: divgj dragen; drög, dröga, gadraga.

Enkele verba dezer klasse hebben nog in den 2en en 3e" pers. sing. praes. ind. den umlaut behouden; de unigelautete' klinker vertoont zich als eu: draga dragen; dreugs, dreug; jaoga jagen; jeugs, jeug; vüra varen, rijden; veurs, veurt; zwëra zweren; zweurs, zweurt.

De imperat. heeft den klinker van den infin: drug, draag en draagt.

Sluiten