Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pers. praes. in alle andere vormen doorgedrongen, dus. Infin. magj. Praes. ind. mag, rnags, mag-, plur. magj, mag, magj. Partic. gjmag. Praet. moeit, mochto.

6. Moeten.

§ 226. Infin. Moto. Praes. ind. 1e en 3C p.sing. mot; 2e pers. mós (uit móts); 1* en 3* p. pl. moto, 2- pers. mot. Praet. mós, mósto. Partic. go mós.

7. Deugen.

§ 227. Dit werkwoord heeft in alle vormen de vocaal van den sing. praes. ind. aangenomen en wordt geheel zwak vervoegd: do'iigJ deugen; dougd), gjdoutg.

IV. Werkwoorden op -mi.

§ 228. Hiertoe behooren: zijn, gaan,staan en doen; deze verba hebben, als overblijfsel van de -mi conjugatie, in den Il" pers. praes. ind. n behouden.

1. Zijn.

§ 229. Infin. zin. Ind. praes. b'vn, bis, is; 1 , 3e p. pl. zin; 2C p. pl. zet. Praet. waos, waorj; door analogie-vorming ontstond daaruit le het paradigma: waos, waozj; 2C het paradigma: waor, waorj. Imp. bis, zet. Part. gjwes.

2. Gaan en staan.

§ 230. Infin. gö'n, stó'n. Praes. ind. le pers. sing. gaon, staon (naar analogie ook slaon sla; zen zie); 2e p. sing. gi is, stè-is; 3« p. sing. grit, stèit (uit * gajt, * gajt * gdit; zie Kern: Litnb. Serm. § 222 en Te Winkel: Noord Nederl. Tongv. pag. 111); (naar analogie ook: slè'is, slèit); le en 3° p. pl. go~n, stón; 2e p. pl. gaot, staot. Imper. ga uk, en naar analogie stank; pl. gaot, staot. Partic. gJgangd, gjsta'nds. Praet. gong, góngJ en naar analogie stóng, stóngj naast ging, sting.

Opm. Slo-n heeft in den imperat. sing. slach pl. slaot.

Sluiten