Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WOORDENLIJST.

A.

Aal (visch), iel.

Aam (vat van 150 L.), ciom.

ao/rurj (subst. pl.)- ') Aan, aon.

Aandoen, aondoen. 2)

\anleg, aonlèk.

Aanranden, aonrcinm.

Aanzien, aonzèns (snbst.). 3) Aap, up.

Aar (korenaar), aor.

Aard, urci.

Aardappel, ërappjl.

Aardbezie, erjbèis.

Aarde, erd. 4)

Aardig, aorcteg.

Aard man n et j e, ë vjrmentwka. Aas (eenh. i. h. spel), aos (m.). abbandant. 5)

—, abriekol (m.). 6) Abrikoos, appjhkouw.

Acht, ach.

Achter, achter.

Achtereen, achtartin. 1, -achtig, -echtag.

Achterste, echtarsta. Achteruit, achtjroet. 8) Achtste, agdj naast achstJ. Adem, aosam.

Ader, aopr.

Adieu, addie.

Advocaat, avvjkaot. Af, aof.

Afgaan, aofgö'ti. 9) Afgang, aofgank. 10) Afkomen, aofk&mi. n). Aftrekken, aoftrèkkj. 12) Akelig, akjhk, akjljg.

A. ') Houtskool; zie Onze Volkstaal 111. 146. 2) Reflexief, met de beteekenis: zich aankleeden, zie de Bo i. v.; oppon. oct-doen (reflexief). 3) in de uitdr: van aonzcns kiiuu, van aangezicht kennen. 4) uitdr. eiïvjr crd ligg.t gestorven, maar nog niet begraven zijn; zie de Bo i. v. aarde. 5) in de uitdr: in abbmdant in overvloed; fra. en abondant. 6) in het biljartspel: door op den band te spelen een bal maken; fra. bricole. 7) ook met de bet. van: aanstonds; zie de Bo i. v. 8) ook als subst. masc. met de bet: bijuitgang van een huis in eene andere straat. 9) ontlasting hebben; met mus aofgern iemand een eind vergezellen. ,0) uitdr: aon dan aofgank zin diarrhée hebben. ") met de bet: naar beneden komen; ook: bij iemand op bezoek komen. 12) ook met de bet: photographeeren.

Sluiten