Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tule, tül.

Tulp, tö'lap. Tusschen, tössa. Twaalf, twelhf.

Twee, twie.

Tweeling, twierling. Twijfel, twtpl. Twintig, twintig.

U.

Ui, un.

Uil, öil, oela. ') Uit, oet.

— oetarcin. 2) Uiterlijk, atarlak. Uiterste, ütarsta.

ummartouw. 3)

Uur, ör.

Uw, eura, eur, eur.

V.

Vaal, val.

Vaandel, vèndal. ') Vaardig, verdag. 2) Vaas, ras.

Vademen, vëma. 3) Vader, vapr. Vagevuur, vagavur.

Vak, vak.

Val (m.), va-/.

Val (vr.), val.

Vallen, valb.

Valsch, va~Is.

Van, van, van.

Vandaan, vanclan.

Vangen, vanga.

Varen (ww.), var3. 4)

Varken, verska.

Vast, ras. 5)

Vasten, vastj.

Vastenavond, vastdlaovand, ras-

tdnaovsnd.

Vat (o.), vat.

Veder, ver.

Vee, i'ie.

Veel, vciöl. 6)

Veertien, vertien.

Veertig, Jcrtjg.

Vel, vei, pl. veidar.

veidara. 7)

Veld, veld.

Velen (ww.), fèla.

Velours, vloer. 8)

Venster, v'vnstar (vr.).

U. ') oela (vr.) alleen als scheldnaam tegen vrouwen; an dórn ocla.

2) uiteen, uit elkander. :i) steeds, voortdurend.

V. ') het gewone woord voor: vlag. 2) met de bet: klaar, gereed.

3) an naolja vêrna een draad door 't oog van een naald steken; zie A. van de Water i. v. véma. 4) ook: rijden in een wagen. 5) ook als bijw: ras ni-va da dewr vlak naast de deur; das vas woer met ontkennende beteekenis, dat is zeker niet waar. 6) vaöls ta vciöl, vciöls ta groet veel te veel, veel te groot; zie te Winkel, Gesch. der Niederl. Spr.2 pag. 875.") stoffel, bvnw. van vel, b.v. veidara krëg kragen van vel. s) het woord fluweel is onbekend; hiervan het

9

Sluiten