Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zijn (vnw.), ztnj, zin, zt.

Zilver, zètevjr.

Zin, zin.

Zingen, zings.

Zink, zink.

Zinken, zïnka.

Zitten, zitti.

Zoeken, zeukj.

Zoet, zeut.

Zoetigheid, zeutighèid.

zeutsdl. 1')

Zolder, zoh/.tr.

Zomer, zömar.

Zon, zón.

Zonde, znn.

Zonder, zó'nddr.

Zoo, zoe.

zoegdlik. 12)

zoenwdèin. >3)

Zoom, zoum.

Zoomen, zöinu.

Zoon, zö'/i.

Zorg, zömg.

Zout, zajt.

Zouten, zajfj.

Zucht, zöch.

Zuiden, zö'ijj.

Zuigen, zoeks. I4)

Zuinig, zöin)g.

Zuipen, zoeps. Zuiver, zuvjr.

Zullen, zöIIj.

Zuster, zustor.

Zuur, zoer.

Zwaan, zwaon. Zwaar, zwoer. Zwager, zwaogir.

zwiegjrsj. 15)

Zwak, zwak. Zwaluw, zwa'ljbjr. Zwart, zwart.

Zwavel, zwrgol. 16) Zweer, zwer.

Zweet, zwèit. Zweeten, zwèita. Zwellen, zwèlh. Zwemmen, zwumma. Zwengel, zwvngdl. Zwenken, zwenk*. Zweren, zwerj. Zwerm, zwrrj/n. Zwerven, zwerrjvj. Zwetsen, zwets*. Zweven, zwëvd. Zwijgen, zwigj. Zwijn, zwèin. n) Zwoord, zwaors.

den stam van het werkw. zijgen; Jongeneel zeejsjöttel. n) zwezerik; door volksetymologie ontstaan uit zeiiz*l uit *swesil (vgl. Akensch: süssclien en zie: de Bo i. v. soesel, soese, soeze). 12) aanstonds, dadelijk. >3) aanstonds, ») zie ook Kern: Limb. Serm. pag. 681. i») schoonzuster. >6) met de bet: zwavel stok, lucifer, i") alleen als scheldnaam, anders gebruikt men verjkd.

Sluiten