Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV.

Ibidem B vers 129 vlgg:

Alsoe becam, dat si iou cont,

Riep soe: «Driewerven lief,

Die mi solaes ende grief Bede mach nemen ende geven,

Ende an wien dat al mijn leven Staet gewortelt, dat hi Met .i. worde mochte mi Doden ofte geven lijf!«

Lees: ghi; moghet.

V.

Ibidem B vers 313 vlgg:

Onidat ic wille dat niemen benide,

So willic bliven gevaen,

Tote ghi die waerheit sult verstaen Van dat ic hier vertrecken sal,

Dat mi niemen, groot no smal,

Sal mesdoen bin .XXX. dagen,

Ende ghi mi hier up sijt gehertich.

Lees: bin dagen dertich.

VI.

Ibidem D vers 245 vlgg:

Bi den vader, die mi gewan,

Coninc, ic sout litel dagen,

Al haddijs lachter omme dagen;

Ende hets sonde, diet wille merken,

Dat wi u onrecht helpen sterken.

Lees: al uw dagen.

VII.

Het bezwaar.dat Dr. J. H. Kern heeft, om ook in de vormen: maech, maegtu (Limb. Serm. pag. 19, § 16) rekking van den klinker te zien, berust op verkeerde inlichtingen; zoowel het Maastrichtsch (zie Proefschrift §§ 47, 225), als het Roermondsch (zie Dr. L. Simons: Het dialect van Roermond, pag. 54), kennen de vormen: mag, mags.

Sluiten