Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bldz.

praesens (of imperfect) in plaats van een'

infinitief § 193 117

imperfectum in plaats van een perfectum § 194 117

hendiadys § 195 117—n8

conjugatio periphrastica § 196 118

De samengestelde zin § 197—218 119—134

daar als relatief bijwoord § 197—198 119—121

accusativus cum infinitivo § 199 121—123

al (al of) § 200 123

ah § 201—205 123—127

aho § 206 127

dat § 207—210 127—129

of[t) § 211—213 129—130

ofschoon § 214 130—131

soo § 215 131

wan § 216 132

Inversie § 217—218 132—133

Elliptische zinnen § 219—230 134—139

ellips van het subject § 219—225 134—137

ellips van het werkwoord § 226—228 137—138

ellips van de conjunctie dat § 229—230 138

Sluiten