Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ENKELVOUDIGE ZIN.

EERSTE HOOFDSTUK

I. HET SUBJECT.

Het subject van een' volzin staat in den regel in den nominatief.

De Keyser wert door my vernedert tot een Boer. (Griane 1770).

§ 2.

In het Middelnederlandsch komt het echter vaak voor, dat de accusatiefsvorm gebezigid wordt i. p. v. den nominatiefsvorm.

Ook bij de schrijvers van de 17e eeuw is dab niet zeldzaam, bij Bredero veelvuldig.

Daar komt den Adel aan. (Stommen Ridder 279). Den eersten die hem zach. (ibid. 330) Den inboel isser uyt. iibid. 1813). Of kon den Overtoom of de Karthuysers spreken. (Spa. Brab. 1200). Wien u stuurt. (Lucelle 2448). U blinden ijver sot mij dwinght. (Griane 687). So komt den ouden Man. (Moortje 2868). Met nam den Hopman drie roemers in zyn handen, (ibid. 2052). Vermits den Chaos eerst hem inde weerelt bracht (Lucelle 91). Maar wien komt toch daar gints? (Moortje 525). Hoort woord, en weer-woord als den grooten Macedoon. (Griane 2131). Of wrrdy nu gelijck den Jager onbeleeft? (Lucelle 2363"). Den lichten Adel... de Juffren belaghen. (Het daget uyt den Oosten 1862). Hoe is ouwen Naam? (Spa. Brab. 65). Wien roept mij daar? (Lucelle 1715V Voorwaar u goeden troost... stelt mij... te

Sluiten