Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. De adjectieven staan vóór het substantief, maar het eerste blijft onverbogen.

Want waar hy van gemeen, en slechten stam gherezen. (Stommen Ridder 610). Zijn wreet en noyt ghehoorde brandt, (ibid. 1095). Met u geswind en schutterlijcke jongen. (Lucelle 1028). O wreed en 'boose mensch! (ibid'. 2079). Met soet en heuscher talen. (Rodd. ende Alph. 1579). U stuer en wreeden aart? (ibid. 2197). 't Voedsaam nutte Kooren. (Nederduytsche Rijmen, pag. 108, vs. 203). De Geel en Swarte Moor. (ibid., pag. 138, vs. 135). Uyt mijn verteerd verliefde hart. (Boertigh Liedt-Boeck, pag. 267, vs. 42). An het dof en droeve Roosmarijn. (ibid., pag. 282, vs. 52). Door jeuchdich blinde, domme, sinnen. (ibid., pag. 313, vs. 1). Een deuchd-rijck, wel gebooren, bescheyde, wyse Vrou. (De groote Bron der Minnen, pag. 411, vs. 36). Met sacht en strenge smert. (,ibid., pag. 428, vs. 4). Reyn Eed'le schat, (ibid., pag. 431, vs. 70). Een soet gherechte loon. (ibid., pag. 456. vs. 2). Wel salig nieuwe menschen. (Aendachtigh Liedt-Boeck, pag. .522, vs. 50). O groot en goede God! (ibid., pag. 523, vs. 33).'Van hoogh en eed'le sinnen. (Het daget uyt den Oosten. 174). 't Glantsich gloeyend' gloor. (ibid. 236). Nu vlecht een Cranselijn van wit en roode roosjens, ...van bruyn en blaucke sloosjes. (ibid. 269/270). De nietigh trotse mensch. (ibid. 621). In 't eensaem schuwe Wout. (ibidu 654). Het flauw benauwde hert. (ibid. 1224).

c. De adjectieven staan vóór het substantief, doch het laatste blijft onverbogen.

Ick, arme sondigh mensch. (Het daget uyt den Oosten 862). Mijn waerde lief Margriet? (ibid. 1188). Dees waarde suyver Maaght. (Rodd. ende Alph. 181). Mijn bittere droef anklaght! (ibid. 1046). Het nutte voedsaam Graan. (ibid,. 2117). In 't naare heylloos rijek. (Lucelle 2167). Des eedelen Eerentfest Landtdrost. (ibid. 2416). In 't naare doncker graf. (Stommen Ridder 194). U hooghe snel verstandt. (Nederduytsche Rijmen, pag. 130, vs. 27). Het blyde, eeuwich leven. (Boertigh Liedt-Boeck, pag. 283, vs. 110). En 't geyle menigh-formigh Vee. (ibid., pag. 337, vs. 14). Myn pruvtsche schoon Goddin. (De Groote Bron der Minnen, pag. 450, vs. 12). In 't gheele zijdich hayr. (ibid., pag. 467, vs. 6). Ghewenste. schoon Vriendin, (ibid., pag. 483, vs. 16). Het aldersoetste soet begin. (Griane 1042). 't Alderspitste kloeck opset. (ibid. 1028). Al 't heete vochtich Vee. (ibid. 1075). Na 't oude Ede! Hof. (ibid. 1676). Den heelen vruchtbaar boom. (ibid. 2169). Van mijn eerste goet voornemen. (Angeniet 1120).

Sluiten