Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ander soet, geen ander blydschap. (Aendachtigh Liedt-Boeck, pag. 570. vs. 20). Tot ander toevlucht. (Rodd. ende Alph. 925). By d'ander Kamenier, (ibid. 2155). Ander parten.. (Klucht vande Koe 57). Het ander deel. (Lucelle 136). Door ander raadt, (ibi'd. 184). Van ander stof. (ibid. 1122). Ander hulp en raat. (ibid. 1346). Van d een tot d'ander Pool. (ibid. 354). Na een ander staat. (ibid. 1220). D'ander Edellieden. (Stommen Ridder 470). Meer ander dingen. (Angcniet 659). Den een of d ander Geest, (ibid. 2545). Met d'een en d'ander reden. (Moortje 1409). Om ander lieden saken. (ibid. 2861). Met d'een en d'ander luer. (ibid. 218). Met een Siserandt, en ander frayicheden? (ibid. 375). Aan d'een en d'ander guyt. (ibid. 432)- E«n ander lijdt- ,(SPa" Brab. 1084). En ander leckerny. (ibid. 104). En ander dingen meer. (ibid. 2060). Of eenich ander spijs. (ibid. 2152).

Opmerking.

Verbogen komt ander af en toe voor.

Van d'een plaats op den anderen. (Spa. Brab. 2169).

§ 64.

Eigen blijft gewoonlijk onverbogen.

In zijn evgen stricken. (Klucht vanden Molenaer 414). Door u eygen deucht. (Lucelle 2220). Sijn eygen plicht. (Het daget uyt den Oosten 632).

De verbogen vorm komt voor o.a.:

Maar siet daar Moyaal in eygener persoon. (Moortje 2305). Als met verradery van evghene vrienden. (Stommen Ridder 2181).

§ 65.

Opmerking verdient de aan het Hoogduitsch ontleende vorm van jong, als attribuut bij het substantief hert; als vast epitheton bezigt Bredero dan jonger hert, zonder dat er van een comparatief

sprake kan zijn.

Die sonder sterven staagh mijn jongher hertje doot. (Rodd. ende Alph. 852). Mijn jongher hert is hier niet in vernoeght. (ibid. 575V Dat dan mijn jongher hert van medelyen breeckt? (ibid. 1756). U Jonger Hartje. (Griane 1138). Van 't jongher hart. (ibid. 1365). De heete brant die t'jonger Hert gevoelt. (De Groote Bron der Minnen, pag. 423, vs. 4).

Sluiten