Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

groot 'helaes!) als mijn. (Boertigh Liedt-Boeck, pag. 276, vs. 10). Want dit Hert dat wel eer was mijn is 't nu niet meer, maer g.intschlijc dijn. (De Groote Bron der Minnen, pag. 476, vs. 25).

§ 93-

Het onbepaalde lidwoord wordt ook wel gebezigd:

°. vóór stofnamen, in vergelijkingen.

't Is een meyt als een kruyt. (Moortje 782). In hy ruyckt assen kruvt. libid. 2920). Die pleech... om een haver stroo, eens in mijn hant te krabben, (ibid. 3323). 't Is een garentje als een sijt. (Spa. Brab. 1305). Die sel hem om ien haverstro opperknecht maken, libid. 1805). Se hebben doren as ien gout so root. (Klucht vanden Mo^enaer 352). Se had ooghen die glommen as ien kool. (ibid. 453) Haev onbeweeglijck hart is harder als een steen. (Angeniet 2130). Het glimt as ien tin! (Griane 28). Hy ruyckt... als ien kruyt. (ibid. 2613).

Opmerking.

Ook zonder lidwoord komen voorbeelden voor.

En deet als Bus-poer branden. (Moortje 176). Sy besterft als Loodt. (Griane 817). Gy bint een man als morch. (I.ucelle 1246). Hy is een man as speek. (ibid. 2771).

2°. vóór abstracte substantieven.

Daer man en Vrouw te gader staegh leven in een blye lust. (Het daget. uyt den Oosten 216). Die myn verneerde sinnen wel eer mee een achtbaerheyt ontfongen. (ibid. 298). Dat zy my met een praet of ander gunst gerieft, (ibid. S53). Die sullen wormen,... met een smaeck op eeten. (ibid. 1746). Ick sweert u op een nie (Moortje 2531). En't riep met een schrick. (Spa. Brab. 121). Sv scheeren daar een raat. (ibid. 767). Dat mijn Eer verandert in een smaat. (Rodd. ende Alph. 552). Ick heb met u een medelyen. (ibid. 1993). Tot een verwonderingh van d'aldergrootste lien. (Stommen Ridder 372). Tot een verachtingh en verkleeningh van u naam. (Angeniet 1173). Elck plaets maeckt op een nieu mijn ontrou mijn bekend, (ibid. 2202).

30. vóór infinitieven; deze krijgen dan de beteekenis van substantieven.

Die met een vriend'lijck sien verheeren ons ghemoedt. (Rodd. ende Alph. 46). Door een simpel knicken. (ibid. 1052). Door een

Sluiten