Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ooghen uvt. (ibid. 2478). En plettert mijn dit eer en eedeloose hooft. (Angeniet 1086). De lieffelijcke vreught speelt Kloridon in d'ooghen. 'ibid. 2075). Dat hy hem druckt het zwaart in't lichaam. (Stommen Ridder 597). My.... in het teder hartje gaat. (ibid. 889). Schuyfdy mijn de straf.... op de hals? (ibid. 1199). 'k Sloot u 't venster voor 't hooft. (Rodd. ende Alph. 355). Wat levt u dus op 't hert? (ibid. 1043). My stremde 'tbloet int lijf. (Griane 155). So haast de woorden ons zyn uit de mondt gevlogen, (ibid. 277). Dat sijcht my uyt de slappe handen, (ibid. 790). Noch trillen my de zenen. (ibid. 1355). Hoe rammelt jou dat hooft. (Klucht van Symen 128). Laet dees onnutte sorgh u toch niet meer om 't hooft beyeren. (ibid. 496). Wat voor dampen mijn in 't hooft geslagen zijn. (Lucelle 635). 't Vaderlijcke hart dat brandt my lancx hoe heeter. (ibid. 1018). Hy sloech myn 't hooft an stucken. (ibid. 1531).

§ 132.

Soms wordt nog overtollig een bezittelijk voornaamwoord toegevoegd.

En kneust my mijn ghedachten. (Rodd. ende Alph. 733). t Verjeughden my mijn hert. (ibid. 1913)- 't Verdubbelt my mijn smart. (Griane 157). Die doet ghy felder staal nu in zyn harte komen. (ibid. 462). Hoe swindelt my myn hooft? (ibid. 815). So sel ick jou dat mes omdrayen in jou vleys. (Spa. BraJ>. 299). Want siet sijn havix neus die hing hem over zijn mongt. (ibid. 334). En krabden hem zyn licht... uyt zyn ooghen! (Moortje 1811). lek wil u valsche hart u uyt het lijf noch rucken. (Het daget uyt den Oosten 726).

§ 133-

De datief van 't persoonlijk voornaamwoord van den ien en ps. sing. mij en je dienen vaak om de deelneming of belangstelling van den spreker uit te drukken, of die van den hoorder op te wekken, (dativus ethicus).

Sv souwtje op een stil watertje wel of klaaren. (Moortje 784). Hem komt me as de luy een kermis-vreuchjen over. (Spa. Brab. 687). Wat brabbelt my den guyt. (ibid. 1822). Verseeckert my de deur. (Het daget uyt den Oosten 9). Dat ick me niet wat doen en kan? (Klucht van Symen 48). 'tls je niet te seggen. (Klucht vanden Molenaer 23). Wat brabbelt myn dit boccheltje? (Lucelle 1201). Nu swijchtmen, sech ick, swijcht, en spreeckt mijn niet een wcort! (ibid. 2008).

Sluiten