Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De schoonheydt ...is dat hem eerst verdoemt, (ibid. 621). Die best de stomme speelt. (Nederduytsche Rijmen, pag. 85, vs. 58). 't Beschick hem meest verheert. (ibid., pag. 114, vs. 356). Die heeftse best bewaart. (Boertigh Liedt-Boeck, pag. 283, vs, 100). Doen ick u geest eerst door syn vensters sach. (De Groote Bron der Minnen, pag. 374, vs. 8). Wanneer ick waande meest te raaken uyt besit van Min. (ibid., pag. 390, vs. 6).

Opmerking.

Wordt de adverbiale superlatief voorafgegaan door eene praepositie, dan wordt het nooit weggelaten.

Op het hoochst. (Het daget uyt den Oosten 878). Om 't zeerst. (Nederduytsche Rijmen, pag. 116, vs. 18). Op ?t onversienst. (Boertigh Liedt-Boeck, pag. 261, vs. 3). Op 't alderswaarste. (De Groote Bron der Minnen, pag. 458, vs. 2). Op 't nodighst. 'Angeniet 2401). Op 't alderhoochste. (Stommen Ridder 777). Op het hooghste. (Spa. Brab. 148). Op 't aldervaste. (Moortje 1692V Om 't snelst. (Rodd. ende Alph. 1061). Op 'talderheust. (ibid. 1166). Na 'tbeste. (ibid. 2073). Om 't sierst. (Griane 21). Op 't lest. (ibid. 434). Voor het laatst, (ibid. 625). Int minste, (ibid. 689). Op het snooste. (ibid. 2113). Op 't hoochst'. (Lucelle 244). Op 't ronst. (ibid. 1593).

F. De Voorzetselbepaling.

§ 144-

De volgende werkwoorden verdienen vermelding ten opzichte van hunne praepositioneele rectie:

iets achten voor gheen waarden. (Rodd. ende Alph. 644).

iemand bedancken met iets. (Lucelle 1605).

sich bedroeven in iets. (Angeniet 1259).

iets begheeren an iemand. (Griane 2498).

iets begheeren op iemand. (De Groote Bron der Minnen, pag.

40;, vs. 23).

„ (Klucht van Symen 462).

bekommert sijn met iets. 'Klucht vande Koe 343).

sich bekijven van iets. (Het daget uyt den Oosten 1489).

iets besteden op iemand. (Angeniet 2280).

Sluiten