Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

redeneeren van iets. (Boertigh Liedt-Boeck, pag. 277, vs. 4). iemand schelden van iets. (Spa. Brab. 128).

schorten op iets. (Angeniet 2286).

snacken om iets. (Nederduytsche Rijmen, pag. 91, vs. 156). snacken van iets. (Aendachtigh Liedt-Boeck, pag. 523, vs. 13). sich spiegelen in iets. [ = aan] (Boertigh Liedt-Boeck, pag. 281, vs. 6).

spreecken op iemand. (Nederduytsche Rijmen, pag. m, vs. 275).

„ (ibid-, pag. 136, vs. 81).

met iemand spreecken van iets. (Lucelle 980).

„ (Moortje 1180).

aen brant steken. (Klucht van Syrnen 383).

sticken an iets. (Lucelle 1201).

sich storen in iets. (Angeniet 1303).

een oordeel strijcken op iets. (ibid. 226).

„ (Nederduytsche Rijmen, pag. 98,

vs 204).

toeven na iemand. (Klucht vande Koe 406).

sich troosten op iemand. (Rodd. ende Alph. 549).

iemand trouwen tot [syn bruidt]. (Lucelle 250).

wel vaeren van iets. (Angeniet 2495).

,, (Boertigh Liedt-Boeck, pag. 229, vs. 13).

vatten na iets. (Klucht vanden Molenaer 215).

sich vei'basen voor iemand. (Het daget uyt den Oosten 246). sich vergrijpen met iemand. (Lucelle 154).

iemand verheffen voor. (Rodd. ende Alph. 610).

iets verruylen an iets. (Griane 1267).

„ (Lucelle 1546).

,, (Moortje 2979).

iemand versien met iets. (Griane 1S27).

versoecken op iemand. (Rodd. ende Alph. 2272).

vertrouwen in iemand. (Griane 596).

verwongdert sijn in iets. (ibid. 1541).

„ (Stommen Ridder 2346).

„ (Boertigh Liedt-Boeck, pag. 227, vs.

10).

vinden an iemand. (Griane 612).

vliegen aen [de lucht]. Het daget uyt den Oosten 43).

iemand volghen aen de hielen, (ibid. 34).

wachten naer iemand. (Klucht van Symen 225).

wachten na iemand of iets. (Klucht vanden Molenaer 49). ,, (Klucht vande Koe 406).

,, (Lucelle 680).

,, (Moortje 1307).

„ (Spa. Brab. 2178).

,, (Boertigh Liedt-Boeck, pag. 229,

vs. 12).

Sluiten