Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sich wreken van iets. (Griane 2243).

>> (Angeniet 2536).

» 'Het daget uyt den Oosten 1158).

» 'De Groote Bron der Minnen, pag. 401,

vs. 4).

§ 145-

Ook de volgende adjectieven en verleden deelwoorden, die geheel als bijv. nwrd. gebruikt worden, wijken, wat hunne praepositioneele rectie betreft, af van het hedendaagsche taalgebruik.

belust om. (Klucht vande Koe 462).

,, (Griane 50).

„ (Stommen Ridder 1398).

belust van. (De Groote Bron der Minnen, pag. 394, vs. 116). bevrunt van. (Aendachtigh Liedt-Boeck, pag. 559, vs. 18). geboren van. (Angeniet 1589, 1791).

gerust in. (ibid. 1347).

gerust van. (Het daget uyt den Oosten 1379).

ghesprooten van. (Nederduytsche Rijmen, pag. 115, vs. 385).

grof van. (De Groote Bron der Minnen, pag. 371, vs. 3).

jalours van. (Nederduytsche Rijmen, pag. 117, vs. 35).

nydich van. (De Groote Bron der Minnen, pag. 394, vs. 116).

ondanckbaar van. (dl. III, Sonnet, pag. 589, vs. 12).

rijck in. (Boertigh Liedt-Boeck, pag. 223, vs. 61).

sieck van. (Klucht vanden Molenaer 577).

trots met. (Boertigh Liedt-Boeck, pag. 254, vs. 8).

vriend'lijck met. (Angeniet 1006).

wreedt over. (Rodd. ende Alph. 761).

Opmerking.

Verschillende adjectieven, die oorspronkelijk den genitief bij zich hadden, worden gevolgd door een met van omschreven 2*1 naamval.

arm van. (Nederduytsche Rijmen, pag. 98, vs. 182).

mildt van. (Rodd. ende Alph. 2459).

ondeiwaarich van. (Moortje 208).

rijck van. (Klucht van Symen 392).

„ (Angeniet 210).

„ (Het daget uyt den Oosten 1638).

,, (Boertigh Liedt-Boeck, pag. 229 vs. 9). „ (ibid., pag. 281, vs. 27).

Sluiten