Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1805). Sulcx dat niemant als hy soo grooten heersclianpy sal hebben over my. 'I.ucelle 1456). Hier is niet toe te doen, als voor te bidden Joost. (Spa. Brab. 2174). Ick kan hem niet verwerven, als door een... sterven. (Stommen Ridder 567). Wat was heur eynd, als rou. (Angcniet 2046). Wat spruyt dan, o Neptun ! hier uyt, als hoerery. (ibid. 2310).

Opmerking /.

Het gebruik van dan na zulke woorden, in overeenstemming

met de tegenwoordige syntaxis, komt ook veelvuldig voor.

Wat sydy anders dan een malle sinnelijckheyd. (Het daget uyt den Oosten 100). Niet anders wy en zijn,... dan schaduw'. (Nederduytsche Rijmen, pag. 115, vs. 398). Ghy kunt door ander raadt (ach!) niet genesen zijn, dan door 't genaken. (Lucelle 185). Dat ghy geen ander vreucht dan in het pijnen neemt. (ibid. 1381). So isset nieuwers dan door Cupido geresen. (Angeniet 1529). Niemant dan qua gewoont. (Het daget uyt den Oosten 664). Door niemant wert de Nijdt ghetemt dan door de doodt. (Nederduytsche Rijmen, pag. 113, vs. 332). Daar eerst niet dan Gout en blonck. (ibid., pag. 84, vs. 48). Die deed niet dan dat hy verdubbelde zijn pijn. (Stommen Ridder 1067). Ick vertrouw u niets, quant, dan molensteenen. (Moortje 2564).

Opmerking 2.

De conjunctie als wordt soms gebruikt, waar wij nu dan als zouden bezigpn.

Ick geer gheen ander recht... als Uwe Majesteyt zult vinden best gheraden. (Stommen Ridder 2264).

Opmerking 3.

In plaats van dan dat wordt vaak dan gebruikt.*)

Hoe kan u dienst, mijn Vrouw zijn immer meerder nut, dan ghy haar haitsen-vreught en u spits-broer beschxit? (Rodd. ende Alph. 1370). Die denckt in alle deelen voor seker anders niet, dan hy Apollo siet. (Lucelle 887). Ick geloof niet anders, dan de man van u komst geweeten het. (Moortje 822). Wat doen de Lien anders dan say de spays verdarven en't geldt verquisten? (Spa. Brab. 256). Dat ick veel liever wouw een Klooster-Nonne warden, dan ick so varre souw van myn Vrau-Moeder zyn. (Griane 723). Om mynent wil (ick sweert) ick liever al myn daghen de swaartste slaverny vrywillich wil verdraghen, dan ick een oorsaeck souw van uwe droefheyd zyn. (ibid. 1276)-

1) Vgl. Mnl. Wdb. op dan, II. 1, kol. 52.

Sluiten