Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V.

Rodd. ende Alph. vs. 1946 (uitgave van Gebral Binger) staat: en reysen daer na toe.

lees: te reysen daer na toe.

VI.

In de uitdrukking Jan zijn boek is Jan op te vatten als een possessieve datief.

VII.

Ten onrechte zegt Dr. F. A. Stoett (Mnl. Synt. § 33)> historisch bij de impersonalia de accusatief hoort te staan.

VIII.

Het is gewenscht de motiveering van het oprichten van standbeelden voor historische personen afgescheiden te houden van het wetenschappelijk historisch onderzoek.

IX.

Het economisch vobrval van de Republiek der Vereenigde Nederlanden begint eerst met de tweede helft van de 18* eeuw.

X.

De Europeesche politiek van Willem III is niet in het voordeel geweest van de Republiek.

XI.

Ten onrechte beweert Prof. Kernkamp (Vragen des Tijds, Januari 1905), dat de schuld van Willem III, in zake den moord op de gebr&. De Witt, ligt niet in, wat hij gedaan, maar in wat hij gelaten heeft.

Sluiten