Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XII.

Het is eene fout van Lodewijk XVI geweest, dat hij het bedrog met het halssnoer openbaar en aanhangig heeft gemaakt bij het Parlement van Parijs.

XIII.

Bij de verklaring van het ontstaan van steden dient in de eerste plaats gelet te worden op de geografische ligging.

XIV.

Ten onrechte beweert E. von Hesse-Wartegg, dat uit een overwinnend Japan voor den handel van Europa groote gevaren kunnen ontstaan.

XV.

Meringer's opvatting van Got. vaila: Ohd. wela (Idg. Forsch. XVI, 150) is te verwerpen.

XVI.

Siever's verklaring van Ags. sléan uit *sleahan (Ags. Gratntn., § 85, Anm. 3) is niet als volkomen zeker te beschouwen.

XVII.

Ags. holm moet oorspronkelijk beteekend hebben de hooggaande zee.

Sluiten