Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ERRATA.

Blz. 3 reg. 9 v. b. : een, lees: een'.

„ 27 „ 12 v. b.: Opmerking, lees: Opmerking 1.

i> 3° jj 16 v. b. : ibd., lees: ibid.

,, 49 j. 11 v. o.: Stick, lees: Sulck.

„ 54 ,, 4 v. 0.: substantieven, lees: verbaalsubstantieven.

,, 56 „ 20 v. o. : Hanselaar, lees: Handelaar.

„ 61 „ 12 v. o.: Opmerking 1 en 106, lees: Opmerking

1, en 106.

„ 66 „ 8 v. b. : Gots, lees: Gods.

,, 75 !• 3 v. o. : vs. 86). lees: vs.86,

„ 76 „ 29 v. b. : 326, lees: 362.

„ 83 „ 7 v. b.: intransatieve, lees: intransitieve.

,, 98 ,, 16 v. o.: Sa, lees: Ja.

,, 110 ,, 5 v. b. : nochsottigheyden, lees: noch sottirjheyden.

,y 126 ,, 10 v. o. : as, lees: als.

Sluiten