Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DE OORZAAK VAN DEN DOOD bij de ACUTE PERITONITIS.

proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de geneeskunde aan de rijks-universiteit te leiden, op gezag van den rector-magnificus Dr. J. VAN LEEUWEN Jr., hoogleeraar in de faculteit der letteren en wijsbegeerte, voor de faculteit der geneeskunde te verdedigen op woensdag 28 juni 1905, des namiddags te 4 uren, door

JOHAN FREDER1K MAAS, geboren te

rotterdam.

EDUARD IJDO, LEIDEN ***** MDCCCCV.

Sluiten