Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hiertoe opwekte, mij dit interessante vraagstuk ter nadere bestudeering aanbeval.

In de volgende hoofdstukken stel ik mij voor eerst naar aanleiding van de „reflex-theorie" te spreken over reflexverschijnselen, die van de buikholte uit kunnen worden opgewekt, daarnaast de symptomen der peritonitis aan een nauwkeurige analyse onderwerpende; dan de rol der intoxicatie na te gaan, om ten slotte uit het voorafgaande mijn conclusies te trekken. Ik moet hierbij echter opmerken, dat ik mij aan deze volgorde niet altijd even streng zal kunnen houden; hier en daar zal ik wel eens genoodzaakt zijn aan sommige beschouwingen opmerkingen vast te knoopen, die eigenlijk eerst in latere hoofdstukken thuis behooren, ook zal ik soms wel reeds eenigszins op latere conclusies vooruit moeten loopen.

Sluiten