Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zwemvliezen staat de circulatie stil, doorgesneden arteries van de pooten bloeden bijna niet; kortom, de toestand der circulatie gelijkt op dien, zooals die na kolossaal bloedverlies wordt waargenomen. Als men het dier aan zichzelf overlaat, herstelt de normale hartbeweging zich weer langzamerhand.

Goltz bewijst dan verder door proeven, dat dit verschijnsel afhangt van een verandering der vaten, en wel van eene, die onder den invloed staat van het ruggemerg, te weten van een verandering van den contractietoestand der vaten. Openen we den buik, dan zien we de vaten van den buik, vooral de venae, verwijd en sterk met bloed gevuld; dit is het gevolg van een verslapping der vaatwanden, die door de mechanische prikkeling van den buik veroorzaakt wordt. Na eenigen tijd verkrijgen de vaten onder den invloed van het centrale zenuwstelsel hun normalen tonus weder, en dan klopt het hart weer normaal. De verwijding der buikvaten verklaart voldoende de zwakke werking van het hart

Reeds Goltz zelf vindt analogieën van zijn proeven bij pathologische toestanden van den mensch. In zijn „Vagus und Herz" zegt hij: „Obwohl ich meine Versuche über Reflexlahmung des Herzens nur an Fröschen angestellt habe, so möchte ich doch schon nach den Erfahrungen der Pathologie vermuthen, dass sie ihre Analogie auch bei Sauget hieren finden werden. Jedem wird bei Durchlesung meines Klopfversuches eingefallen sein, dass bei Menschen haufig nach starken Schlagen voi die Magengegend plötzlicher Tod beobachtet wurde. Ueberhaupt dürften mancherlei traurige Vorfalle, wie sie sich nach Verletzung von Eingeweiden mitunter ereignen, auf Reflexlahmungen zu beziehen sein."

Sluiten