Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij zien in ieder geval uit Goltz's proeven, dat van de buikholte uit rellexen zijn op te wekken, die den bloedsdruk verminderen en het hart tot stilstand brengen, ten minste bij den kikvorsch. Een dergelijk feit geeft een zekeren steun aan de reflex-theorie.

Ik laat hier nu verder nog de resultaten van enkele andere experimenten volgen.

Bernstein verkreeg bij konijnen door prikkeling van de centrale stomp van een doorgesneden n. splanchnicus (de voornaamste vaatzenuw volgens proeven van C a r 1 Bever en v. Bezold (42), van C y o n , L u d w i g, e. a.) polsverlangzaming, maar geen verlaging van den bloedsdruk.1)

A s p (43) zag bij centrale prikkeling van den n. splanchnicus bij den hond in verrewëg de meeste gevallen optreden polsverlangzaming en drukverhooging (reflectoire werking op de vasomotoren) Ook wanneer beide splanchnici doorgesneden waren, ontstond nog drukverhooging (door de werking van andere vaatzenuwen). De polsverlangzaming houdt A s p hoofdzakelijk voor het gevolg van de drukverhooging. Hij is niet in staat te zeggen of bij den hond tusschen splanchnicus (?) en vagus ook een dergelijke directe betrekking bestaat, als G o 11 z en na hem ook Bernstein (44)2) bij den kikvorsch gevonden

') Naar Heineke (23). Volgens Friedlander (26) verkreeg Bernstein een duidelijke vermindering der polsfrequentio bij centrale prikkeling van den syrapathicus ter hoogte van den 7en borstwervel (prikkeliag van het vaguscentrum). Friedlander zag dit zelfde bij de kat. De bloedsdruk daalde echter niet.

') Bernstein verkreeg bij centrale (electrische) prikkeling van de grensstreug van den buiksympathicus na 2 tot 3 pulsaties stilstand van het hart in diastole. Op te vatten als een reflectoire prikkeling van den vagus.

Sluiten