Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgens den schrijver hebben we hier te maken met een parese van het vasomotorisehe centrum of van de voornaamste vaatzenuw, den splanchnicus.

Uit al de boven medegedeelde experimenten blijkt in ieder geval, dat door prikkeling van organen der buikholte, uitsluitend door zenuwwerking, ingrijpende veranderingen der circulatie kunnen ontstaan.

Nu zijn de resultaten bij de vermelde proeven echter geheel verschillend van wat we bij de peritonitis van den mensch waarnemen.

Bij honden, katten en konijnen ontstond gewoonlijk drukverhooging en polsverlangzaming (zij het, dat deze laatste optreedt indirect door den verhoogden bloedsdruk, of door direct reflectoire werking op het vaguscentrum); drukverlaging verkreeg alleen Friedlander bij zijn vagus-prikkeling. Bij den kikvorsch (Goltz) ontstond regelmatig drukverlaging, maar hier toch ook weer langzame pols. Het karakteristieke van de peritonitis van den mensch is echter juist de snelle pols en de drukverlaging.

Alleen H ö b e r (46) is het, voor zoover ik weet, gelukt, analoge verhoudingen als bij peritonitis te verkrijgen. Hij zag bij konijnen door inspuiting in de buikholte van sterk prikkelende stoffen, als crotonolie en 5 % sodaoplossing, drukverlaging met polsversnelling (tevens ook daling der temperatuur) optreden, welke verlaging hij gedeeltelijk als reflectoir beschouwt, gedeeltelijk als veroorzaakt door directe verlamming der vaatspieren door de prikkelende stof. Ook injectie van warm water (45° C.) gaf daling deitemperatuur en versnelling van den pols. De dieren begonnen bij de verschillende injecties meest te schreeuwen.

Sluiten