Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B. Reflexwerkingen bij den mensch, uitgaande van organen der buikholte bij verschillende pathologische toestanden.

Algemeen bekend is, hoe hevige contusies van den buik zeer heftige algemeene verschijnselen, zoogen. shock kunnen te voorschijn roepen, ook zonder dat er laesies van inwendige organen bij in het spel zijn, zonder dat er dus een infectieuse massa (b.v inhoud van maag of darm bij perforatie van die organen) in de buikholte wordt uitgestort. Zelfs de dood kan aldus intreden, zonder dat van een orgaanverwonding ook maar een spoor te vinden is

De verschijnselen, die we gewoonlijk bij een derg. shock waarnemen, zijn: braken, frequente en kleine pols, bleekheid, oppervlakkige ademhaling, gevoel van benauwdheid, gevoel van drukking in de hartstreek, in het begin ook vaak een vermindering van het bewustzijn. Herhaaldelijk is men in staat zelf dergelijke waarnemingen te doen en tallooze mededeelingen hieromtrent zijn in de literatuur te vinden. Bij boksers wordt o.a. iets dergelijks nog al eens waargenomen („maagstomp").

Zoo schrijft v. Nussbaum (47) in het Handboek van Pitha en Billroth: „Magen und Gedarme werden ebenfalls von Erschütterungen getroffen und bewirken oft erschreckende Ohnmachten, ja sogar den plötzlichen Tod, ohne dass die Section eine Lasion derselben nachweisen könnte."

Op een andere plaats: „Der plötzliche Tod tritt bei heftigen Contusionen des Unterleibs oft ein, weil grosse Zerreissungen und bedeutende Blutungen zu Stande kamen; er wird aber auch beobachtet, ohne dass bei der Section

Sluiten