Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dyspepsie, Leube: behalve het gevoel van druk en opgezetheid in de maagstreek, oprispingen, misselijkheid, een enkele maal braken, zien we hier optreden moeheid, algemeen gevoel van onbehagen, hoofdpijn, duizeligheid, obstipatie.

De mogelijkheid is hier echter niet uit te sluiten, dat de genoemde verwijderde nerveuse symptomen, d. w. z. die symptomen, die niet onmiddellijk met de maag zelf in verband staan, als de hoofdpijn, duizeligheid, algemeen gevoel van onbehagen, moeheid, obstipatie, enz., niet het gevolg zijn van de maagaandoening — we mogen toch wel van „aandoening" spreken, al zijn er ook geen palpabele afwijkingen aan de maag te vinden en al verricht ook verder het orgaan zijn functies goed —, niet reflectoir van uit de maag worden opgewekt, maar dat ze aan de maagsymptomen gecoördineerd zijn, mèt deze het gevolg zijn van een algemeene zenuwziekte, als b.v. neurasthenie.

Een interessant geval van angiosklerose der darmarteries vond ik door ü r t n e r (57) beschreven in v. Volkmann's Samml. klin. Vortrage.

Hier traden telkens 2—3 uur na iederen eenigszins grooteren maaltijd zeer constant aanvallen op van pijn in den buik, gepaard met sterk meteorisme en een uiterst onaangenaam gevoel van spanning; gelijktijdig bestond een sterke beklemming van de ademhaling, kortademigheid, frequente en hevige ructus en een algemeen gevoel van onbehagen. Deze bezwaren duurden een paar uren en verdwenen dan geheel, behalve een zeer geringe pijnlijkheid en gevoel van opgezetheid. Sedert het begin der aandoening bestond obstipatie.

Op een dag, dat de bezwaren zeer sterk ontwikkeld

Sluiten