Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(59) onder den titel: „Peritonitisartiger Symptomencomplex im Endstadium der Addison'schen Krankheit" eenige gevallen, die op het laatst symptomen vertoonden, sterk gelijkende op wat bij buikvliesontsteking waargenomen wordt. De dood trad onder de ontwikkeling dier verschijnselen acuut op. Meest geen koorts. Hij zegt dan daarvan: „Jedenfalls wurden dabei die einer diffusen Unterleibsentzündung ahnlichen Symptome erzeugt, ohne dass eine solche bei der Section nachgewiesen werden konnte. Wir werden also nervöse Ursachen dafiir verantwortlich machen müssen, wissen wir doch, dass durch solche die bei der Tabes beobachteten gastrisclien Krisen, welche mit den hier geschilderten Erscheinungen beim Morbus Addisonii viele Analogieen zeigen, in der gleichen Weise erklart werden."

Evenzoo beschrijft o. a. Z a u d y (60) naar aanleiding van E b s t e i n 's mededeelingen een dergelijk geval.

Voor het bestaan van een zekeren invloed van den toestand der buikorganen op dien van de gewichtige zenuwcentra pleit verder, dat bij dreigende uterusruptuur naast de locale gewoonlijk ook algemeene verschijnselen optreden, als: groote onrust, angstig gelaat, kleine, frequente, gespannen pols, en derg.

De bersting van ovariaaltumoren kan plotselinge pijn, braken en gevoel van onmacht te voorschijn roepen.

Bij ruptuur van een groote kyste met dun-vloeibaren inhoud in de buikholte treden de verschijnselen van vrij vocht in den buik op, dikwijls onder collaps der patiënte, en gevolgd door peritonitische prikkelingsverschijnselen.

Sluiten