Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

infectie — bij rupturen van een steenen-bevattende galblaas zullen we in de meeste gevallen wel met een infectie, zij het dan ook geen kwaadaardige, te doen hebben — mijn opvatting over de groote beteekenis der retlexwerking volstrekt niet te niet doet, meen ik tevens in het licht te hebben gesteld.

Ook bij verwondingen der urinewegen kunnen peritonitisachtige symptomen optreden.

Een enkelen autor op dit gebied wil ik even citeeren. Zoo zegt b.v. de Quervain (70), sprekend over subcutane intraperitoneale laesies van de nier: „Es ergiebt sich aus dieser kurzen Zusammenstellung, dass nach intraperitonealer Nierenverletzung alle Symptome der Peritonitis beobachtet wurden, und auch meist mehr oder weniger vollstandig vorhanden waren. Dieselben zeigten in den Fallen, in denen der spontane Verlauf wahrend einiger Tage beobachtet werden konnte, ein ziemlich übereinstimmendes Bild: Dei' Patiënt bietet nach Ablaufen der Shokerscheinungen die Zeichen einer leichten Reizung des Bauchfelles." In enkele gevallen, die de Quervain aanhaalt, zien we den eersten dag slechts geringe of geen peritonitische symptomen. Aan het eind van den eersten of in het verloop van den tweeden dag traden echter in de bedoelde gevallen meer of minder snel zwaardere verschijnselen van den kant van het peritoneum op. Het ziektebeeld kan zelfs gaan gelijken op een ernstige infectieuse peritonitis, zooals die b.v. ten gevolge van darmperforatie ontstaat: „Dieselben (de symptomen n.1.) können den üedanken an eine Verletzung des Darmes nahelegen, unterschieden sich aber in unserem Falie durch ein unbestimmtes Et was von der acuten Perforativ peritonitis.

Sluiten