Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

peritonitis), en ten slotte in aanzienlijke mate bijdraagt tot den doodelijken afloop. Trouwens, A 1 b e c k zegt ook, dat de inhoud van de gestranguleerde darmlis hetzelfde ziektebeeld met diepen collaps te voorschijn riep, zooals men het in het laatste ziektestadium bij patiënten of dieren met strangulaties van den dunnen darm vindt.

Ten slotte wil ik nog even meedeelen, wat enkele autoren over de acute occlusie gezegd hebben, beweringen, welke geheel in dit kader passen.

De eerste die, voor zoover mij gebleken is, een verklaring der ernstige symptomen heeft trachten te geven, is Le Fort geweest (üazette hebdom., Février 1865, Paris; geciteerd naar Nothnagel). Hij zegt: „Nous pensons, que la cause immédiate des accidents, qui suivent 1'étranglement herniaire, plus physiologique que mécanique, dépend de 1'étranglement, du pincement de 1'intestin, mais par la réaction nerveuse qu'ils occasionnent; que ces accidents sont dans une certaine mesure indépendants de 1'arrêt ou de 1'accumulation des matières."

Leichtenstern zegt in zijn reeds boven aangehaalden arbeid (in von Ziemssen's Handbuch): „Die mit dem Eintritt der acuten Darmeinklemmung auftretenden schweren Collapserscheinungen entsprechen in vielfacher Beziehung jenen, die wir als Shok nach der Einwirkung einer stumpfen Gewalt auf den Unterleib, nach Perforation eines Magen- oder Darmgeschwüres eintreten sehen (hierover later). Wir können sie als „Einklemmungsshok" bezeichnen. Sie lassen sich nach den vorliegenden physiologischen Kenntnissen über die Beziehungen der Darmnerven zur Innervation des Herzens und der Gelasse, wie wir sie den Untersuchungen von v. Bezold, Goltz, Bernstein, Ludwig und Asp verdanken, in folgen-

5

Sluiten