Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die we bij de peritonitis zien optreden, langs reflectoiren weg kunnen of moeten verklaard worden.

Ik wil hiertoe bij elk der verschijnselen, die voor buikvliesontsteking zoo karakteristiek zijn — voor zoover ze ten minste aanleiding geven tot beschouwingen op dit terrein — achtereenvolgens even stilstaan Dat symptomen als de koorts, en derg. hier buiten bespreking blijven, behoef ik niet te zeggen.

Het braken bij peritonitis wordt wel door de meeste autoren voor reflectoir gehouden, in 't bijzonder het initiale. (In het verdere verloop kan ook intoxicatie in meerdere of mindere mate tot het ontstaan er van bijdragen). Hiervoor pleit dan ook, dat het bijna altijd een van de vroegste symptomen is; het treedt vaak op, vóór er nog een enkel verschijnsel, dat op de aanwezigheid van toxische stoften in het bloed zou kunnen wijzen, te vinden is; het kan ook reeds vóór de pijn zich vertoonen. Voor het reflectoire van het braken pleit ook wat Nothnagel er van zegt: „Gewöhnlich persistirt es vom ersten Eintritt der Entzündung ab eine Reihe von Tagen hindurch, entweder bei günstiger Wendung bis zum Nachlassen der heftigsten peritonitischen Reizung, als deren Maassstab neben dem Schmerz gerade das Erbrechen anzusehen ist, oder enz.

Door intoxicatie alleen is het bezwaarlijk te verklaren, daar bij verschillende acute infectieziekten, bij septische processen van allerlei aard (als b.v. de kryptogenetische septicopyaemie, vele gevallen van acute osteomyelitis, de maligne endocarditis, sommige maligne vormen van erysipelas, enz.) wel braken kan optreden, maar toch

Sluiten