Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de meest zeer hooge koorts bestaat een pols, die gewoonlijk sneller is dan aan de temperatuursverhooging beantwoordt; de wanverhouding is in den regel echter niet zoo sterk uitgesproken als bij peritonitis]. Maar behalve dat dit verschijnsel bij de difiuse peritonitis in de meeste gevallen reeds zeer spoedig na het begin der aandoening (vaak reeds terstond) en dikwijls nog evidenter optreedt, is het verschil tusschen sepsis en peritonitis een te principieel, dan dat we de acute peritonitis zouden kunnen beschouwen als een zeer zware sepsis. den peritonitischen pols alzoo eenvoudig als het gevolg van een buitengewoon hevige intoxicatie (wat ik in het laatste gedeelte van dit Hoofdstuk nader zal trachten aan te toonen).

Wanneer we vele dagen, zelfs weken lang een temperatuur van 38° tot 38.5° waarnemen en daarbij een polsfrequentie van 110 tot 120 of nog hooger, terwijl het einde is exitus, dan kunnen we hierin toch moeilijk de uiting van een heftige intoxicatie zien, dien snellen pols kunnen we toch niet beschouwen als het gevolg van een zware vergiftiging.

Ik wil hier even in het kort een ziektegeschiedenis meedeelen, die ik in Friedlander's bekende verhandeling vond (en tal van dergelijke gevallen worden waargenomen), waaruit duidelijk blijkt, dat de abnorm frequente pols niet op rekening gesteld kan worden van een zware intoxicatie, maar moet worden teruggevoerd op rellexwerking:

Een 20-jarig meisje, met goeden voedingstoestand, wordt opgenomen met hooge koorts, snellen pols en de locale symptomen van een perityphlitisch absces. Incisie in de regio ileo-coecalis, ontlasting van stinkenden etter,

Sluiten