Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het begin van een appendicitis-aanval collaps-symptomen kunnen optreden, terwijl er tevens diffuse (anatomische) veranderingen in de buikholte bestaan; onder het vormen van een circumscript perityphlitisch absces gaan dan deze heftige symptomen vaak weer terug.

Kunnen we nu aannemen, dat die collapsverschijnselen in den aanvang ontstaan door vergiftiging met de uit de buikholte opgenomen toxinen? Dit lijkt me niet goed mogelijk. De hoeveelheid (resp de graad van giftigheid) dier toxische stoffen moet toch wel zeer aanzienlijk zijn om dergelijke zware verschijnselen te kunnen teweegbrengen. In plaats van dat nu patiënt spoedig te gronde gaat, daar er toch voortdurend maar meer toxinen in de bloedbaan opgenomen worden zoowel van uit de buikholte als van den primairen infectiehaard uit, zien we den lijdei zich herstellen, de hartswerkzaamheid beter worden, den collaps verdwijnen. De reactieve uitscheiding van serum en leukocyten (en fibrine) door het peritoneum moge nu al ten doel hebben de toxinen zooveel mogelijk onschadelijk te maken, hun resorptie tegen te gaan, we kunnen toch moeilijk aannemen dat hierdoor de opname van toxinen in de bloedbaan geheel en al opgeheven wordt (we zouden dan het geheele intoxicatie-proces bij peritonitis wel overboord kunnen werpen). Er worden dus werkelijk voortdurend toxische stoffen uit de buikholte opgenomen (het exsudaat, dat die toxinen bevat, verdwijnt dan trouwens ook binnen korten tijd) en evenzoo ook van uit de oorspronkelijke plaats van infectie; en niettegenstaande dat zien we den toestand weer spoedig verbeteren. Het lijkt me nu vrijwel onmogelijk, dat, terwijl de verlammende oorzaak steeds werkzaam blijft, de reeds terstond in den aanvang zoo zwaar getroffen centra zich zouden gaan

Sluiten