Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het ongewapende oog niet steeds op grove veranderingen."

Ook het tegenovergestelde komt voor.

P e 1 roept dan ook zeer terecht het nerveuse moment te hulp voor de verklaring van deze schijnbare tegenstrijdigheden : „Immers de meer of minder levendige resorptie van meer of minder toxische producten en de individueele reactie') bepalen de intensiteit der ziekteverschijnselen. Het chemisch-toxisch en het nerveuse {yagus- en sympathicus-reflex)1), niet het mechanische moment is hier van overwegende beteekenis."

In denzelfden jaargang van dit Tijdschrift vond ik een mededeeling van W esterman (93) over een paar gevallen van appendicitis, in welker aetiologie de oxyuris vermicularis een rol speelde Ook hij werd getroffen door

deze zelfde incongruentie : de heftige verschijnselen

(een collaps was overigens in het bewuste geval niet aanwezig), niet in overeenstemming met het pathologischanatomisch onderzoek, waren blijkbaar van reflectorischen oorsprong...

Een dergelijke tegenstelling nu tusschen de heftige klinische verschijnselen en de geringe, goedaardige pathologisch-anatomische veranderingen kan niet anders verklaard worden dan door hierbij aan nerveuse invloeden een groote rol toe te kennen. Bestond er een zware algemeene intoxicatie, dan zouden we toch ook ernstige anatomische afwijkingen in de appendix of in haar omgeving moeten aantreffen, de toxinen zouden toch ook plaatselijk blijk moeten geven van hun kwaadaardige werkzaamheid.

') Ik cursiveer.

Sluiten