Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het eiwit, dat eerst aanwezig was, bij het heftiger worden der intoxicatie uit de urine gaan verdwijnen ? Meurer zelve spreekt van een tijdperk van tijdelijke rust na den partus, van een verbetering in den algemeenen toestand. Ik zou zulk een verbetering dan toch zeer betrekkelijk willen noemen. Een appendicitis, resp. perityphlitis met een polsfrequentie van meer dan 100 tot 130 (al was de temperatuurverhooging gering) is toch wel wat verdacht. In dit geval wees de snelle pols wel met zekerheid op een prikkeling van het peritoneum.

Niet intoxicatie, maar reflexwerking moeten we hier aansprakelijk stellen voor de hooge polsfrequentie.

D. Zijn de onder C. besproken verschijnselen ook door een algemeene intoxicatie te verklaren ?

Welke verschijnselen zouden we eigenlijk theoretisch moeten verwachten, wanneer werkelijk de vergiftiging van het organisme met bacteriën of bacterieproducten het essentieele bij de peritonitis was ?

Over het eerste kan ik kort zijn; in het voorafgaande deel van dit Hoofdstuk is dit eigenlijk telkens al reeds ter sprake gekomen Toch wil ik nog even de daar behandelde symptomen de revue laten passeeren; om overbodige herhalingen te vermijden verwijs ik dan verder naar het vroeger medegedeelde.

Braken kan ook zeer wel door intoxicatie ontstaan. We zien het bij allerlei septische processen, bij ver-

Sluiten