Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitgaande acute septichaemie, waarbij eenvoudig gelijktijdig een ontsteking van het buikvlies ontstaat door het verder voortschrijden van het plaatselijk ontstekingsproces, b.v. van een parametritis ? Nog eenigszins anders uitgedrukt: is het niet mogelijk, dat de peritonitis niet is de oorzaak der septichaemie!), maar dat ze — afgezien nog van de mogelijkheid van een haematogenen oorsprong, op dezelfde wijze als bij sepsis zich b.v. een pleuritis of een exsudaat in de gewrichten kan ontwikkelen — eenvoudig ontstaat in aansluiting aan een primairen ontstekingshaard, b.v. een endometritis of salpingitis of parametritis, of ook alleen door voortschrijden langs de lymphbanen (metrolymphangioïtis), terwijl gelijktijdig, maar afgescheiden daarvan, de algemeene infectie, de sepsis zich ontwikkelt, in vele gevallen evenzoo uitgaande van een lymphangioïtis, of ook van een thrombophlebitis ? De van buiten ingevoerde kiemen zouden dus aanleiding geven zoowel tot het ontstaan van een algemeene sepsis (langs den weg der lymphbanen of door bemiddeling van een thrombophlebitis), als ook tot de ontwikkeling van een ontsteking der serosa door het voortkruipen der kiemen van de plaats van infectie tot aan het peritoneum (waarvoor den microben verschillende wegen open staan). Het optreden der peritonitis zal dan het ziektebeeld der septichaemie natuurlijk eenigszins kunnen wijzigen, we zullen naast de symptomen der sepsis ook peritonitische verschijnselen waarnemen.

Hoe vaak komt toch ook niet een puerperale sepsis

') Kortheidshalve gebruik ik hier het woord „peritonitis". Strikt genomeu is het echter uiet volkomen juist te zeggen, dat een peritonü/s de oorzaak van een septichaemie zou zijn. De ontsteking der serosa gaat juist de resorptie van septische stoffen tegen.

Sluiten