Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blijkbaar onmiddellijk een circulatiestoornis (die reflectoir of, wat minder waarschijnlijk is, door intoxicatie kan ontstaan). Bij zijn konijnen had H. echter in de eerste stadia der aandoening normale circulatieverhoudingen kunnen vaststellen. Gedraagt zich de mensch hier anders dan het konijn? vraagt hij. H. heeft dan ten overvloede ook nog eens de initiaalverschijnselen der perforatieperitonitis bij konijnen onderzocht. Bij gecurariseerde dieren was het resultaat negatief, maar ook bij niet-gecurariseerde konijnen had b.v. het inscheuren van den darm geen invloed op bloedsdruk en polsfrequentie. Daarentegen zag H. wèl bij het te voorschijn trekken van de darmlis soms den bloedsdruk plotseling onder polsverlangzaming dalen. Uit deze inconstante resultaten vindt onze autor dan ook weinig conclusies te trekken. „Mogelijk is het, dat bij verdere proeven ook bij het dier een zich onmiddellijk aan de perforatie aansluitende collaps kan aangetoond worden; mogelijk ook gedragen zich mensch en dier hierin verschillend."

Ik wil er mij niet in verdiepen, wat mogelijk en wat niet mogelijk is; zéker is echter blijkens H e i n e k e 's ervaringen, dat konijn en mensch, waar het hun buikvlies betreft, niet-te-vergelijken grootheden zijn

Tegenover deze ervaringen van H e i n e k e staan echter weer experimenten als die van H ö b e r (46) (die door inspuiting van sterk prikkelende stoffen, als crotonolie en sodaoplossing in de buikholte polsversnelling met drukvei laging en daling der temperatuur verkreeg, vgl. blz. 24), welke er op schijnen te wijzen, dat het peritoneum van konijnen toch niet gehèèl ongevoelig is. Wanneer men maar een voldoend sterken prikkel (of mogelijk een bijzonder soort van prikkel) kiest, gelukt het ook bij konijnen

10

Sluiten