Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in eenige gevallen (in andere gevallen daarentegen weer niet), Lennander (30) toonde ze éénmaal in het bloed en in de urine aan, ook J e n s e n (37) heeft in het bloed bacteriën (pneumokokken) kunnen vinden; evenzoo nog enkele anderen.

De meeste onderzoekers hebben ze daarentegen niet kunnen vinden. Barbacci (13) noemt het een postmortaal of hoogstens agonaal verschijnsel. Bertelsmann (39) beweert, dat de bloedonderzoekingen bij peritonitis (gedurende het leven), welke in groot aantal verricht zijn, alle een negatief resultaat opleverden, of ze waren uitgevoerd met behulp van methoden, die verontreinigingen niet uitsloten. Hij voegt er echter bij, dat de negatieve resultaten verkregen werden bij gebruik van hoeveelheden bloed, die volgens onze tegenwoordige ervaringen te klein zijn.

Bertelsmann zelf vond bij 14 gevallen van algemeene peritonitis in aansluiting aan darm- en maagperforaties of uitgaande van de appendix gedurende het leven geen bacteriën in het bloed (aëroben noch anaëroben); hiertegenover staan echter 2 gevallen met positief resultaat (één er van is eenigszins twijfelachtig).

Dat echter aan het al of niet vinden van microben in het bloed geen al te groote beteekenis mag worden toegekend, blijkt wel uit de verdere onderzoekingen van Bertelsmann. Deze vond n. 1. bij zijn onderzoek van verschillende „chirurgische infectieziekten" bij sommige aandoeningen de bacteriën zeer dikwijls of zelfs geregeld, terwijl ze bij andere even regelmatig gemist werden Zoo trof hij bij peesscheede-phlegmonen de bacteriën in het bloed zeer vaak aan, bij acute osteomyelitis, bij acute gewrichtsetteringen altijd, en wel dikwijls in aanzienlijke

Sluiten