Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toetssteen voor de zwaarte der aandoening gevonden. Een aanhoudend hooge leukocytose was bij de genezen, een snel dalende bij de doodelijke gevallen te constateeren geweest. Conclusie, dat aan dit verschijnsel, naast de klinische symptomen, een groote waarde wat betreft diagnose en prognose toekomt.

Zijn al deze waarnemingen juist, dan mogen we ook hieruit besluiten, dat intoxicatie een zeer belangrijk aandeel heeft in het verloop eener peritonitis.

De groote rol, die de intoxicatie speelt, blijkt ook duidelijk uit het zoo verschillend verloop bij de subcutane rupturen van gal- (en urine-)wegen, al naarmate die wegen volkomen gezond zijn of dat ze infectieuse kiemen herbergen. Bij afwezigheid van pathogene kiemen ontstaat er wel vaak een subacute peritonitis met sero-fibrineus exsudaat, die zelfs met hevige peritonitische symptomen gepaard kan gaan, maar de prognose is hier toch betrekkelijk gunstig (al is volkomen spontane genezing ook zeldzaam).

Toch treedt ook in deze gevallen nog al eens exitus in, hetzij spoedig na het trauma als gevolg van den shock, hetzij later door cholaemie, of misschien door een lang aanhoudend, zeer sterk galverlies, of mechanisch ten gevolge van de soms enorme ophooping van gal in de buikholte, of door een eventueele operatie, of door combinatie van verschillende dezer oorzaken.

M. H a y e m. A 1'examen du sang d'un homme en état de collapsus, chez lequel je soupsonnais 1'existence d'une péritonite, j'ai trouvé un réticulum fibrineux trés abondant et une augmentatiou uotable des leucocytes. L'opération qui fut pratiquée mit en évidence une péritonite que j'aurais certainement méconnue si je n' avais pas pratiqué 1'examen du sang."

Sluiten