Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit het bovenstaande blijkt ten duidelijkste de hoogst ongunstige invloed, dien infectie op den afloop eener peritonitis heeft. Met en zonder bacteriën, bij geringere en bij zwaardere infectie kunnen zich soms geheel gelijkvormige ziektebeelden ontwikkelen, maar een groot verschil bestaat er in de prognose. In hoeverre de meer of minder sterke prikkeling der serosa door de in de buikholte aanwezige massa, al naarmate deze gal is of darminhoud, of ze toxinen bevat of niet, en de heftigheid van de ontsteking van het buikvlies van beteekenis is voor den afloop, is moeilijk uit te maken. Zeker is echter, dat öök de algemeene intoxicatie, de vergiftiging van het lichaam met de uit de buikholte opgenomen stoffen voor de prognose van het grootste gewicht is.

Een bewijs voor de belangrijke rol, die de intoxicatie speelt, vinden we ook in het feit, dat er een groot verschil bestaat wat betreft den ernst van de verschillende vormen der peritonitis, al naar den aard van de schuldige microbe.

Denken we b. v aan de goedaardigheid der gonokokkenperitonitis, aan het betrekkelijk geprotraheerd verloop en de verschillende gevallen van genezing bij de pneumokokken-peritonitis, tegenover de kwaadaardigheid der andere peritonitides, dan mogen we uit dit verschil toch wel de conclusie trekken, dat het de bijzondere aard van het infectieuse agens, de soort, de speciale eigenschappen der kokken, de giftigheid hunner toxinen is, die van zoo groot belang blijkt voor het verloop der ziekte. De graad van giftigheid geeft ten slotte den doorslag.

De beteekenis vau de meer of minder sterke prikkeling van de peritonteaalzenuwen is ook hier moeilijk te schatten.

Sluiten