Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit is in overeenstemming met wat deze verschillende microben ous ook elders te zien geven.

In het algemeen kenmerken zich de gonorrhoïsche processen door een meer goedaardig karakter tegenover de door de eigenlijke etterkokken veroorzaakte aandoeningen. Aldus laten b. v. Finger, Ghon en Schlagenhaufer (108) zich uit. Ook Lenhartz merkt op, dat de Neiss e r sche gonococcus in het algemeen veel goedaardiger is dan de typische etterkokken. Echter kunnen ook zware, doodelijke algemeene infecties door den coccus veroorzaakt worden. Maar toch biedt dan de gonorrhoïsche endocarditis b. v. van alle septische vormen nog de meeste kans op genezing.

Wat de pneumokokken betreft, zoo wordt van verschillende zijden aangegeven, dat de door deze microben opgewekte ontstekingen in het algemeen minder zwaar zijn dan de door staphylo- en streptokokken veroorzaakte ziektetoestanden, wat de pathologie ons trouwens duidelijk toont (al kan ook de pneumococcus zeer kwaadaardig zijn).

Het behoeft ten slotte wel niet afzonderlijk vermeld te worden, dat de bij peritonitis gewoonlijk aanwezige koorts wijst op het bestaan eener algemeene intoxicatie. Trouwens de aanwezigheid van b. v. een etterig exsudaat in de buikholte, gegeven het resorptievermogen van het buikvlies (dat toch zeker wel niet geheel opgeheven wordt), móet tot een zekere mate van vergiftiging van het lichaam leiden.

De nu en dan voorkomende acute nephritis, die door verschillende autoren vermeld wordt, is natuurlijk op dezelfde oorzaak terug te voeren. Lenn ander zegt, dat, wanneer na de operatie het eiwit en het karakteris-

Sluiten