Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tieke sediment spoedig uit de urine verdwijnen en tegelijkertijd de urinehoeveelheid toeneemt, dit beslist een prognostisch gunstig teeken is. Ook een eenvoudige albuminurie kan het gevolg zijn van intoxicatie. Vermelding verdienen verder de soms waar te nemen infectiemilt, eventueele veranderingen van lever, hartspier, enz. (De „septische" peritonitis blijft hier natuurlijk buiten beschouwing).

Sluiten