Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

arteries zoo sterk daalde, dat het bloed uit de cruralis niet meer naar buiten spoot, maar nog slechts uitdruppelde ; het arterieele bloed was zwart.

Oppenheim (128) heeft ter beantwoording van de vraag of bij ileus en peritonitis de „hartdood" het gevolg is alleen van intoxicatie of dat er daarbij nog andere factoren in het spel zijn, dierexperimenten verricht (konijnen en honden), om na te gaan in hoeverre de mechanische inwerking van het door 't meteorisme naar boven gedrongen diaphragma invloed heeft op de hartsweikzaamheid.

Bij een konijn wordt meteorisme opgewekt door lucht inblazen in het rectum. De intrathoracale ruimte wordt steeds kleiner, het hart naar rechts gedrongen, zoodat de puntstoot niet meer zichtbaar is. De adembewegingen worden alleen door de bovenste ribben uitgevoerd. Uit vroegere proeven is bekend, dat, wanneer het dier onder deze omstandigheden aan zich zelf overgelaten blijft, onder vermindering van ademhalings- en polsfrequentie en van den bloedsdruk de dood intreedt, dikwijls reeds na weinige minuten. Door aanlegging nu van een anus praeternaturalis neemt de spanning van den buik aanzienlijk af en beginnen hart en longen zich onmiddellijk te herstellen. Door subcutane inspuiting van physostigminum salicylicum treedt defaecatie door den natuurlijken anus op, die '/, tot 3/« uur aanhoudt, tot alle gevormde scybala uitgedreven zijn. Er is een krachtige peristaltiek waar te nemen, die door den anus praeternaturalis darminhoud en lucht uitdrijft. Nadat het abdomen weer tot den oorspronkelijken toestand is teruggekeerd, worden darm en buikwond gesloten, en daarna opnieuw de darm maximaal opgeblazen. De boven beschreven werkingen op longen en hart treden weer in den hoogsten graad op. Daarbij toont de nauwkeurige waarneming der respiraliespieren, dat de impuls der ademhaling tot het laatste moment bestaan blijft, het ademhalingscentrum alzoo aan dit proces geen deel heeft. Men ziet ook nog duidelijke ademhaling, wanneer de hartswerkzaamheid niet meer

13

Sluiten