Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waar te nemen is. Nu wordt de wond weer geopend; het dier herstelt zich in korten tijd.

Verder enkele controleproeven.

„Aus diesen Versuchen", zegt Oppenheim dan, „ergiebt sich zunachst die mechanische Einwirking des Zwerehfellhochstandes auf das Herz, dessen so entstandene Cirkulationsstörung an anderer Stelle erklart und erörtert werden soll."

Uit al deze ervaringen bij mensch en dier blijkt toch wel duidelijk, dat de hooge druk in de buikholte, resp. het omhooggedrongen worden van het diaphragma een ongunstigen invloed uitoefent op de hartswerkzaamheid, op den toestand van den pols. Of we hier met zuiver mechanische invloeden te maken hebben (ruimteverkleining der borstholte, belemmering van de functies van hart en longen) of dat daarnaast ook nog in aanmerking komt de hooge druk op, de sterke rekking van het peritoneum met de bekende reflexwerking als gevolg, durf ik niet beslissen. Als zeker mogen we in ieder geval wel aannemen, dat de stijging van het diaphragma door het snel zich ontwikkelende meteorisme en door de vorming van exsudaat voor den toestand der circulatie en daarmede ook voor den afloop niet onverschillig is. Wanneer door verschillende invloeden, welke ook, de hartswerkzaamheid reeds zeer onvoldoende is, en er voegt zich daarbij een mechanische belemmering der circulatie (al dan niet nog gecombineerd met een schadelijke reflexwerking op het hart), dan zal deze laatste factor zeer zeker het einde moéten verhaasten.

De combinatie van reflexwerking, intoxicatie en mecha-

Sluiten