Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pols; zoo de vaak opmerkelijke gelijkenis met ziektebeelden als die van buikcontusie, acute incarceratie, sommige kolieken en allerlei andere dergelijke toestanden, waarbij zenuwwerking een groote rol speelt; zoo de overeenkomst in verschijnselen van de verschillende soorten van peritonitis (de zoogen. aseptische, niet-infectieuse peritonitis, de galperitonitis, de gonorrhoïsche, de pneumokokkenperitonitis, de buikvliesontsteking door darminhoud veroorzaakt, e. a.), terwijl er wat de prognose betreft zulk een belangrijk onderscheid bestaat Zoo verklaren we verder de groote principieele verschillen tusschen peritonitis en sepsis, het ontbreken of gering ontwikkeld zijn van echt septische symptomen in het klinische ziektebeeld der buikvliesontsteking; evenzoo het, niet slechts quantitatief, verschil tusschen peritonitis en pleuritis. Geheel in overeenstemming met deze theorie zijn verder ook de betrekkelijk geringe anatomische veranderingen, die we gewoonlijk post mortem aantreffen, veranderingen, die in de meeste gevallen althans niet wijzen op een plaats gehad hebbende zware algemeene intoxicatie. We kunnen aldus ook den gunstigen invloed van het opium en dergelijke middelen begrijpen; kunnen ons op bevredigende wijze verklaren het verloop van een perforatieperitonitis, die, na door een heftigen, in hoofdzaak reflectoiren collaps te zijn ingeleid, in het verdere verloop dikwijls haar klinisch beeld zoo weinig verandert. Zoo is ons duidelijk het vaak waargenomen onmiddellijke effect van de opening der buikholte op den toestand van den pols.

Bij een operatief ingrijpen stel ik mij de uitwerking aldus voor: Vooreerst wordt de intra-abdominale druk verminderd, verder wordt door het ontledigen (voor zoover dit mogelijk is) van exsudaat en gassen zoowel de prikkel

Sluiten